Confrérie du Sabre d'Or Sverige

Sabre d’Or Sverige

Logo CONFRERIE

Välkommen!

La Confrérie du Sabre d’Or är ett internationellt och slutet sällskap för champagneälskare.

Sällskapet strävar, i enlighet med La Confrérie du Sabre d’Or, att sprida och öka kunskapen om regionen Champagne med dess världskända dryck och den ädla konsten i att sabrera. Vi hoppas därför att du blir inspirerad av vår hemsida och kanske se vår instruktion om hur man sabrerar och kanske vågar dig på att prova- även om du inte är medlem i vårt sällskap!

Sällskapet bildades 1986 av ett antal champagneälskare i Frankrike med det övergripande syftet att sprida kunskapen om champagne i världen. Det har sedan dess vuxit och är idag ett världsomspännande sällskap, som har etablerats i 25 länder med sammanlagt cirka 30.000 medlemmar.

I Sverige finns vi i de fem regionerna Halmstad, Malmö, Stockholm, Göteborg och Linköping.

Varje region arrangerar lokala event där medlemmarna samlas runt den ädla drycken från Champagne, kulinarisk mat och trevligt umgänge och årligen samlas sällskapet vid sin stora nationella högtid Le Grand Chapitre där nya medlemmar har möjlighet att bli upptagna. När man är upptagen som medlem i Sabre dÓr så är man välkommen till alla länders olika event.

Sällskapet är ett slutet sällskap vilket i det här fallet betyder att man måste bli inbjuden som gäst av någon aktiv medlem för att därefter eventuellt kunna bli upptagen som medlem. Och de kriterier som gäller för både medlem och gäst är att de ska tycka om Champagne och vara trevlig!