Confrérie du Sabre d'Or Sverige

Historia

Sabre dÓr startade i Frankrike 1986 av en grupp Champagneodlare och intresset spreds till många länder, däribland Danmark. Från Sverige inbjöds Evert Grahn, Lars Carstens och Nils-Gustav Wihed den 8 september 2007att bli medlemmar i La Confrérie du Sabre d´Or och intronisationen ägde rum under Danmarks årliga kalas, Le Grand Chapitre, i Den Konglige Skydbane Sölyst Klampenborg.

Dessa tre män kom att bli stiftare av det svenska sällskapet, som bildades i Halmstad den 16 oktober 2007. Lars Carstens utnämndes till Ambassadeur du Suède, Ordförande, av Le Grand Conseil i Frankrike. Till Secrétaire Général, generalsekreterare, utsågs Evert Grahn och till Trésorier Général, kassör, Nils-Gustav Wihed.

Första regionen som startades blev därför av naturlighet Halmstad (2007) och därefter följde bildandet av regioner i Malmö (2009), Stockholm (2010) Göteborg (2012) och Linköping (2016). Sammanlagt är vi totalt cirka 170 medlemmar.

Sällskapets första stora högtid, Le Grand Chapitre, hölls på Svarta Örnshuset i Halmstad den 7 juni 2008.