Confrérie du Sabre d'Or Sverige

Halmstad

På hösten 2007 sattes den första regionen inom Sabre d’Or Suède upp. Region Halmstads medlemmar kommer främst från Halmstad och Halland.
Medlemsantalet är 54 personer (juli 2023)

Connétable Marie Andersson

Regionstyrelse

Marie Andersso

Ulf Crona

Susanne Fritzell

Region Halmstads förutvarande Connétable:

Magnus Fritzell 2007-2015

Ulf Crona 2015-2022

Aktiviteter

Se vår kalender

Kontakt

halmstad@sabredor.se