Confrérie du Sabre d'Or Sverige

Göteborg

På hösten 2013 sattes den fjärde region inom Sabre d’Or Suède upp. Region Göteborgs medlemmar kommer främst från Göteborg och Västra Götalands län.

Connétable Helene Sundström

Regionstyrelse

Peter Loewenstein 070-8250039

Region Göteborgs förutvarande Connétable:

Aktiviteter

Se vår kalender

Kontakt

goteborg@sabredor.se