Confrérie du Sabre d'Or Sverige

Malmö

På hösten 2009 sattes den andra regionen inom Sabre d’Or Suède upp. Region Malmös medlemmar kommer främst från Malmö och Skåne.

Ingmar Ingstad utnämndes till Region Malmös första Connétable och är Regionens grundare. Mia Eldh-Holmqvist utnämndes 2013 till Regionens andra Connétable. Ulf Rogers utnämndes 2017 till Regionens tredje Connétable.

Connétable Ulf Rogers

Connétable Ulf Rogers, utnämndes till Officier 2017 på Grand Capitre i Halmstad och fick uppdraget samma år att efterträdda Mia Eldh-Holmqvist, som Connétable i Malmö.

Styrelse

Mia Eldh-Holmqvist, Boel Ekstrand, Martina Klarén, Nils Holmqvist

Aktiviteter

Se vår kalender

Kontakt

malmo@sabredor.se