Confrérie du Sabre d'Or Sverige

Malmö

På hösten 2009 sattes den andra regionen inom Sabre d’Or Suède upp. Region Malmös medlemmar kommer främst från Malmö och Skåne.

Connétable Ulf Rogers

Connétable Ulf Rogers, utnämndes till Officier 2017 på Grand Capitre i Halmstad och fick uppdraget samma år att efterträdda Mia Eldh-Holmqvist, som Connétable i Malmö.

Styrelse

Mia Eldh-Holmqvist, Boel Ekstrand, Martina Klarén, Nils Holmqvist

Region Malmös förutvarande Connétable:

Ingmar Ingstad 2009-2013

Mia Eldh-Holmqvist 2013-2017

Aktiviteter

Se vår kalender

Kontakt

malmo@sabredor.se