Confrérie du Sabre d'Or Sverige

Sabre d’Or Suède

Den 8 september 2007 inbjöds Evert Grahn, Lars Carstens och Nils-Gustav Wihed att bli medlemmar i La Confrérie du Sabre d´Or och intronisationen ägde rum vid det årliga Le Grand Chapitre i Danmark vid Den Konglige Skydbane Sölyst Klampenborg.

Dessa tre män kom att bli stiftare av det svenska sällskapet, som bildades i Halmstad den 16 oktober 2007. Lars Carstens utnämndes till Ambassadeur av Le Grand Conseil i Frankrike. Till Secrétaire Général utsågs Evert Grahn och till Trésorier Général Nils-Gustav Wihed.

Första regionen blev i Halmstad (2007) och därefter följde bildandet av regioner i Malmö (2009), Stockholm (2010) Göteborg (2012) och Linköping (2016). Sammanlagt är vi totalt cirka 170 medlemmar.

Varje år genomförs sällskapets stora högtid, Le Grand Chapitre, då nya medlemmar kan introduceras i sällskapet. Det första Le Grand Chapitre hölls på Svarta Örnshuset i Halmstad den 7 juni 2008.

Varje region arrangerar olika aktiviteter där medlemmarna samlas runt den ädla drycken från Champagne, kulinarisk mat och trevligt umgänge.