Confrérie du Sabre d'Or Sverige

Organisation

La Confrérie du Sabre d’Or är ett internationellt, ideellt och slutet sällskap med säte i Senlis, Frankrike. Sällskapet har en ordförande (benämns Grand Maître), och en styrelse (benämns Grand Conseil) som leder verksamheten. Grand Conseil utser de internationella anslutna sällskapens Ambassadeurer (ordförande), att representera och företräda Sabre d’Or i sitt land.

La Confrérie du Sabre d´Or de Suède representerar Sabre d’Or i Sverige. Vi har en central sverigestyrelse och regionerna har egna lokala styrelser. Den centrala styrelsen utgörs av  Ambassadeur/ Ordförande, Secrétaire Général/ generalsekreterare, Trésorier Général/ Skattmästare, Maître du Protocole et des Festivités/ Ceremonimästare och en Maître de la Communication/ Kommunikationsansvarig. Ambassadeuren är sammanhållande och ansvarig samt planerar och leder verksamheten i Sverige.

Regionerna ansvarar för sina medlemmar och anordnar event i enlighet med Sabre d´Or Sveriges riktlinjer. Regionerna är organiserade med en Connétable/ Ordförande, Secrétaire/ sekreterare och en Argentiere/ kassör. Antalet medlemmar är begränsat till 50 medlemmar/ region. Regionernas ändamål är att anordna middagar, provningar och andra aktiviteter för att öka medlemmarnas kunskap om champagne och konsten att sabrera. Och att ha trevligt förstås!


Hans Richert
Ambassadeur

Secrétaire Général

Trésorier Général


Maître de la Communication

Maître du Protocole et des Festivités