Confrérie du Sabre d'Or Sverige

Organisation

La Confrérie du Sabre d’Or är ett internationellt och ideellt sällskap med säte i Senlis, Frankrike. Sällskapet har en ordförande (benämns Grand Maître), och en styrelse (benämns Grand Conseil) som leder verksamheten. Grand Conseil utser de internationella anslutna sällskapens Ambassadeurer (ordförande), att representera och företräda Sabre d’Or i sitt land.

La Confrérie du Sabre d´Or de Suède representerar Sabre d’Or i Sverige. Sabre d´Or Suède är ett ideella sällskap som är organiserad med en Ambassadeur och sin styrelse samt de anslutna lokala föreningar, kallade Regioner. Ambassadeuren är sammanhållande och ansvarig samt planerar och leder verksamheten i Sverige.

Regionerna är (ideella sällskap), som bedriver verksamhet enligt Sabre d´Or Suède´s ändamål. Regionerna är organiserade med en Connétable (ordförande) och sin styrelse samt medlemmarna. Antalet medlemmar är begränsat till 50 medlemmar i varje Region. Regionernas ändamål är att anordna middagar, provningar och andra aktiviteter för att öka medlemmarnas kunskap om champagne och konsten att sabrera.

 


Hans Richert
Ambassadeur

Nils Holmqvist
Secrétaire Général


Peter Loewenstein
Trésorier Général

 

 

 

 

 

Cecilia Grahn-Nyd
Maître de la Communication

Joakim Hiertner
Maître du Protocole et des Festivités