Confrérie du Sabre d'Or Sverige

Medlemsgrader

Utnämningar sker alltid och endast vid en ceremoni under Grand Chapitre och i närvaron representanter från Grand Council i Frankrike.

Chevalier Sabreur

En gäst kan efter att ha deltagit aktivt inom en regions sammankomster, ha uppvisat sin färdighet i att sabrera, ha blivit rekommenderad av regionens Connétable och Ambassadeurens godkännande samt med perfektion sabrerat en standardflaska (0,75 l) med champagne, utnämnas till Chevalier-Sabreur.

Chevalier-Sabreur tilldelas ett diplom och titeln Chevalier-Sabreur samt rätten att bära dess insignier.

Officier

En Chevalier-Sabreur kan, efter fem aktiva år som Chevalier-Sabreur, ha fått Connétables rekommendation och Ambassadeurens godkännande samt med perfektion sabrerat en Magnumflaska (1,5 l) med champagne, utnämnas till Officier.

Officier tilldelas ett diplom och titeln Officier och rätten att bära dess insignier.

Commandeur

En Officier kan, efter fem aktiva år som Officier ha fått Connétables rekommendation, Ambassadeurens godkännande samt med perfektion sabrerat en flaska Jeroboam (3 l) med champagne, utnämnas till Commandeur.

Commandeur tilldelas ett diplom och titeln Commandeur samt rätten att bära dess insignier.

Grand Commandeur

En Commandeur kan, efter lång och trogen tjänst, som tidigast efter 15år, inom Confrérie du Sabre d’Or utnämnas till Grand Commandeur och efter att ha fått Grand Maître rekommendation samt med perfektion sabrerat en flaska Methusalem (6 l) med champagne.

Ceremonin genomförs normalt endast vid ett Internationellt Grand Chapitre i Frankrike och i närvaron av Grand Maître eller hans representant från Grand Council. Grand Commandeur tilldelas ett diplom och titeln Grand Commandeur samt rätten att bära dess insignier.