Confrérie du Sabre d'Or Sverige

Medlemsgrader

Chevalier Sabreur

En gäst kan efter ett aktivt deltagande inom Sabre d’Or, uppvisat färdighet att sabrera, har fått Connétables rekommendation, Ambassadeurens godkännande samt med perfektion sabrerat en Butelj flaska med champagne, utnämnas till Chevalier-Sabreur

Ceremonin genomförs vid ett Grand Chapitre och i närvaron representanter från Grand Council i Frankrike. Chevalier-Sabreur tilldelas ett diplom och titeln Chevalier-Sabreur samt rätten att bära dess insignier.

Officier

En Chevalier-Sabreur kan, efter fem aktiva år som Chevalier-Sabreur, Connétables rekommendation, Ambassadeurens godkännande samt med perfektion sabrerat en Magnum flaska med champagne, utnämnas till Officier.

Ceremonin genomförs vid ett Grand Chapitre och i närvaron representanter från Grand Council i Frankrike. Officier tilldelas ett diplom och titeln Officier samt rätten att bära dess insignier.

Commandeur

En Officier kan, efter fem aktiva år som Officier, Connétables rekommendation, Ambassadeurens godkännande samt med perfektion sabrerat en Jeroboam flaska med champagne, utnämnas till Commandeur.

Ceremonin genomförs vid ett Grand Chapitre och i närvaron av Grand-Maître eller hans representant från Grand Council. Commandeur tilldelas ett diplom och titeln Commandeur samt rätten att bära dess insignier.

Grand Commandeur

En Commandeur kan, efter lång och trogen tjänst inom Confrérie du Sabre d’Or utnämnas till Grand Commandeur, efter att ha fått Grand Maître rekommendation samt med perfektion sabrerat en Methusalem flaska med champagne.

Ceremonin genomförs vid ett Internationellt Grand Chapitre och i närvaron av Grand Maître eller hans representant från Grand Council. Grand Commandeur tilldelas ett diplom och titeln Grand Commandeur samt rätten att bära dess insignier.